واکنش چند هیبرید و توده‌ بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L.) در برابر ویروس موزائیک زرد کدو*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

خانواده کدوئیان به‌ویژه گونهCucumis melo L. از مهم‌ترین منابع غذایی بشر بوده که گسترش جهانی دارند. اعضای گونه C. melo حساسیت بالایی به بیماری‌های ویروسی دارند. ویروس موزائیک زرد کدو ( ZYMV ) از عوامل اصلی محدودکننده تولید این محصولات در جهان است. در این پژوهش واکنش 12 رقم هیبرید و 32 توده بومی ملون نسبت به ZYMVبه روش آزمون DAS-ELISAمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری در سطح 01/0 بین ژنوتیپ‌های مختلف ملون برای آلودگی به ZYMV وجود دارد. نتایج به‌دست آمده بر مقاومت نسبی بیشتر ارقام هیبرید در مقایسه با توده‌های بومی در برابر  ZYMV دلالت می‌کند. ژنوتیپ Charantaio T بالاترین حساسیت و بیشترین غلظت ویروسی را نشان داد. در مقابل ژنوتیپ PI414723 کمترین غلظت ویروسی را نشان داد. رقم PI414723 می‌تواند به عنوان یک منبع مقاومت به ZYMV در کارهای انتقال ژن و کنترل شیوع ویروس به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REACTION OF HYBRIDS and IRANIAN LANDRACES of MELON (Cucumis melo L.) to Zucchini yellow mosaic virus*

نویسنده [English]

  • S. RAHMANPOOR
چکیده [English]

Species of the Cucurbitaceae family especially melons (Cucumis melo L.) are important sources of human food in the world. Members of C. melo are highly sensitive to viral diseases. Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) is one of the most serious agents in production of these crops in Iran. In the present study, reaction of 12 hybrids and 32 Iranian landraces of melons to ZYMV is examined using DAS-ELISA method. Results of ANOVA showed significant difference at 1% level among studied melon genotypes for ZYMV contents of plants. Results confirm higher level of resistance in hybrids in contrast to landraces and demonstrate genetic control of this trait. Charantaio T showed the highest sensitivity and ELISA value. In contrast, PI414723 was the least sensitive. PI414723 can be used as resistance source to ZYMV in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melon (Cucumis melo L.)
  • ZYMV
  • DAS-ELISA
  • Virus reaction assessment