اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

هیات تحریریه:

 • مقالاتی که برای چاپ در نشریه بیماریهای گیاهی دریافت می‌شوند براساس نوآوری، کیفیت علمی و انطباق با اهداف نشریه بررسی و ارزشیابی می‌شوند.
 • نشریه بیماریهای گیاهی فصل‌نامه است و بر این اساس کلیه مقالات دریافتی در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف می‌شوند.
 • داوران توسط سردبیر و دبیران تخصصی اعضای هیات تحریریه تعیین می‌شوند. در ص.رت لزوم جلسات دوره‌ای هیات تحریریه نیز به منظور رسیدگی به فرآیند بررسی مقالات و همچنین اخذ تصمیمات و رایزنی‌های لازم تشکیل می‌گردد.
 • مقالات دریافتی به طور دقیق و بدون هیچ گونه تبعیض مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 • هیات تحریریه به عدم افشای هرگونه اطلاعاتی در خصوص روند بررسی مقالات پیش از انتشار رسمی آن‌ها متعهد می‌باشد.
 • هیات تحریریه متعهد به عدم افشای اسامی داوران به نگارنده‌(گان) مقالات می‌باشد.

نگارندگان:

 • مقالاتی که به منظور چاپ در نشریه بیماریهای گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم بیماری‌شناسی و یا علوم وابسته به آن باشد.
 • مقالات ارسالی یا بخشی از آن نباید پیشتر و به طور هم زمان برای هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور ارسال شده باشد.
 • در مورد خلاصه مقالات ارائه شده درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند جهت بررسی برای چاپ به مجله ارسال شوند.
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 • - در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نگارنده ‌باشد، لازم است فردی از بین نگارندگان به عنوان مسئول مکاتبات با ذکر پست الکترونیکی فعال وی در قسمت نگارندگان مقاله (هم در بخش فارسی و هم در انگلیسی) معرفی گردد.
 • اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
 • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر در متن و در قسمت منابع بطور کامل ذکر شود.
 • مقالات ارسالی به نشریه بیماریهای گیاهی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.
 • نگارندگان، عهده‌دار درستی و اصالت مطالب درج شده در مقالات خود می‌باشند.
 • در صورت انصراف از چاپ مقاله، لازم است مسئول مکاتبه موضوع را در اسرع وقت کتباً به سردبیر نشریه اعلام و یا به نشریه، ایمیل نماید.
 • شایسته است نویسندگان مقاله، در بخش سپاسگزاری نام افرادی که در فرایند اجرای تحقیق کمک نموده اند و همچنین منابع مالی برای پژوهش انجام شده را ذکر کنند.
 •  

داوران

 • داروان به محض دریافت مقاله بایستی در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش داوری مقاله اعلام نظر فرمایند.
 • داوران در صورت پذیرش داوری مقاله، عهده‌دار داوری آن در مهلت مقرر می‌باشند.
 • داوران متعهد به رعایت اصل امانت داری و عدم افشای اطلاعات مقاله می­باشند.

توضیحات:

 • نشریه بیماریهای گیاهی از اصول پیشنهادی کمیته اخلاق در نشرCommittee of Publication Ethics, COPE تبعیت می نماید.
 • مقالات ارسال شده به این نشریه با نرم افزار مشابه‌یاب سمیم نورمشابهت یابی می‌شوند.
 • علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "اطلاعات نشریه" و جهت آشنایی با فرمت لازم برای تهیه مقالات به قسمت "راهنمای نویسندگان" مراجعه نمایند.

© Copyright & licensing: open access under the CC BY license  Creative Commons License. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Authors retain the copyright and full publishing rights without restrictions.

مجله به نگارندگان مقالات اجازه می دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند.