تماس با ما

تهران
بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ساختمان موزه بخش رده بندی حشرات کد پستی 1985813111
دفتر انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

آدرس ایمیل :iranphytopathologicalsociety@gmail.com ; iranianj.plantpathology@gmail.com

تلفکس: 02122174060


CAPTCHA Image