اهداف و چشم انداز

نشریه بیماری‌های گیاهی یک نشریه علمی-پژوهشی است که از سال 1342 توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران منتشر می‌شود. مقاله‌های این نشریه قبل از چاپ داوری شده و پس از چاپ به صورت رایگان قابل دستیابی می‌باشند. نویسندگان می‌توانند پس از ثبت مقاله پیشنهادی در تارنمای نشریه (http://ijpp.ir)، فرایند داوری آنرا پیگیری نمایند. این نشریه نتایج پژوهش‌های انجام شده در تمام زمینه‌های بیماری‌شناسی گیاهی و علوم وابسته را که به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی تهیه شده باشد، توسط متخصصین خبره داوری و چاپ می‌کند.