مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و روابط فیلوژنتیکی در گونه Bipolaris oryzae و تعدادی از گونه‌های جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف‌های هرز

نویسنده

نویسنده

چکیده

بیماری لکه قهوه‌ای برنج یکی از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که خسارت نسبتا قابل ملاحظه‌ای به برنج وارد می‌کند. در طی سال‌های زراعی 1390-1391، 348 جدایه های Bipolarisاز مزارع برنج (بذرها و برگ‌ها) و علف‌های هرز حاشیه مزارع برنج استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس جداسازی شد. با مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی جدایه‌ها شش گونه از جنس مذکور شامل B. oryzae، B. cynodontis، B. spicifera، B. bicolor، B. sorokiniana و B. neergaardii شناسایی شد. گونه B. oryzae با 303 جدایه به عنوان گونه غالب از برگ‌های دارای علایم لکه قهوه‌ای و بذرهای برنج و 12 جدایه مشکوک به گونه B. oryzae از سوروف (Echinochloa colona)، پاسپالوم (Paspalum scrobiculatum)، ذرت، موز و گیاه گرامینه ناشناخته جداسازی شد و بقیه گونه‌های Bipolarisاز برگ‌ها و بذرهای بدون علایم بیماری لکه قهوه‌ای برنج جداسازی شدند. تنوع مورفولوژیکی زیادی بین جدایه‌های B. oryzae از نظر رنگ پرگنه، شکل و ابعاد کنیدیوم‌ها دیده شد و در چهار گروه مورفولوژیکی قرار گرفتند. با این حال براساس توالی‌یابی ناحیه rDNA-ITS و ژن gpd جدایه‌های انتخاب شده به عنوان گونه B. oryzae شناسایی شدند و عامل بیماری لکه قهوه‌ای برنج در ایران نیز گونه مذکور تشخیص داده شد و گیاهان سوروف، پاسپالوم، ذرت، موز و گیاه گرامینه ناشناخته میزبان‌های جدیدی برای گونه مذکور معرفی می‌شوند. هم‌چنین به مطالعه روابط فیلوژنتیکی گونه‌های Bipolaris در مطالعه حاضر براساس توالی‌یابی ناحیه rDNA-ITS و ژن gpdپرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORPHOLOGICAL AND PHYLOGENETIC INVESTIGATION OF Bipolaris oryzae AND SOME SPECIES OF Bipolaris OBTAINED FROM RICE AND GRASS WEEDS *

نویسنده [English]

  • A. AHMADPOUR
چکیده [English]

Brown spot disease is an important disease of rice in the world and Iran. A collection of 348 Bipolaris isolates was made from cultivated rice paddies and weeds in Mazandaran, Guilan, Golestan, Khuzistan and Fars provinces, during 2011 and 2012. Six species of Bipolaris viz. B. oryzae,B. cynodontis, B. spicifera, B. bicolor, B. sorokiniana and B. neergaardii were identified using morphological and molecular data. Bipolaris oryzae was known as dominant species and the causal agent of rice brown disease in Iran. Based on morphological characteristics, B. oryzae isolates were grouped into four different morphological groups. Maize, muse, Echinochloa colona, Paspalum scrobiculatum and an unknown grass are introduced new hosts for B. oryzae in Iran. Moreover, phylogenetic relationships of some Bipolaris species based on sequencing of rDNA-ITS region and gpd gene have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungus
  • Taxonomy of fungi
  • Diseases of rice
  • Rice
  • Fungal Phylogeny
  • Bipolaris
  • Cochliobolus