اولین گزارش از بیماری‌زایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

به منظور شناسایی گونه‌های مسئول در ایجاد بیماری لکه سیاه کلم برگی در طول تابستان و پائیز سال 1391، نمونه‌های برگ‌های آلوده از مزارع تحت کشت کلم در ارومیه جمع‌آوری شدند و هرکدام داخل پاکت کاغذی جداگانه قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل شد. عمل جداسازی قارچ‌ها با کشت نمونه‌های گیاهی روی محیط‌های کشت PCA (سیب‌‌زمینی- هویج-آگار)، PDA (سیب‌زمینی- دکستروز-آگار) و WA (آب-آگار) انجام گرفت. قارچ‌های رشد کرده با مشخصات جنس  Alternaria با استفاده از روش تک هاگ کردن خالص‌سازی شدند. شناسایی گونه‌ها با استفاده از روش توصیه شده‌ سیمونز (Simmons 2007) و در شرایط کنترل شده شامل دمای 25 درجه‌ سلسیوس، دوره‌ نوری/ تاریکی 8/16 ساعته زیر نور سفید فلورسنت، محیط کشت PCA و بعد از گذشت 7-5 روز انجام گرفت. گونه‌ A. interruptaبا مشخصات زیر شناسایی شد: پرگنه‌ی قارچ به رنگ خاکستری روشن تا قهوه‌ای روشن بوده و حلقه‌های متحدالمرکز از رشد و هاگزایی را نشان می‌دهد (شکل a1). میسلیوم‌های رویشی هم در داخل و هم در سطح محیط کشت رشد می‌کنند. هاگ‌‌بر اولیه بلند بوده و معمولا بصورت انفرادی تولید می‌شود. زنجیره‌های هاگ‌ها اغلب ساده بوده و تعداد 17-8 هاگ در هر زنجیره تشکیل می‌شود که 4-3 هاگ موجود در ابتدای زنجیره بزرگ‌تر از بقیه‌ هاگ‌ها هستند. هاگ‌های بزرگ‌تر بیضی شکل کشیده بوده، 6-4 بند عرضی و 1 بند طولی در عریض‌ترین بخش خود دارند و اندازه‌ آنها 8-7×45-30 میکرومتر است (شکل b1). هاگ‌هایی که در بخش بالایی زنجیره قرار دارند تخم‌مرغی شکل بوده و اندازه‌ آنها 6-4×20-10 میکرومتر است و 3-0 بند عرضی و ندرتاً 1 بند طولی دارند (شکل c1). کاهش ناگهانی در اندازه‌ هاگ‌ها در زنجیره دیده می‌شود که مهم‌ترین مشخصه‌ این گونه است. دیواره‌ خارجی هاگ‌ها صاف تا منقوط است. رنگ هاگ‌ها قهوه‌ای تیره و هاگ‌برها قهوه‌ای روشن است. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌های این گونه روی برگ‌های جدا شده از گیاهان 3 ماهه‌ کلم برگی انجام گرفت. ابتدا برگ‌های کلم زیر شیر آب شسته شده و توسط اتانول 70 درصد ضد‌‌عفونی سطحی شدند. برگ‌ها داخل ظروف پلاستیکی حاوی یک عدد کاغذ صافی مرطوب قرار داده شدند. حلقه‌های به قطر 5 میلی‌‌متر از حاشیه‌ در حال رشد فعال پرگنه‌های قارچ (5-4 روزه) برداشته شد و در سطح پهنک برگ قرار گرفت، به‌طوری‌که قارچ مماس با سطح برگ باشد. درب ظروف جهت حفظ رطوبت بسته شد و مجموعه در اتاقک رشدی با دمای 25 درجه‌ سلسیوس به مدت یک هفته نگهداری شد. در نمونه‌های شاهد از حلقه‌های محیط کشت بدون قارچ استفاده شد. بعد از گذشت این مدت نشانه‌های بیماری شامل زردی و قهـوه‌ای شدن بافت برگ در اطراف محل مـایـه‌زنی دیـده شـد، در     شکل1. پرگنه‌ قارچ (a)، زنجیره هاگ (b) و هاگ‌بر و هاگ‌های بزرگ‌تر (c) در گونه A. interrupta Fig. 1. Fungal colony (a), conidial chain (b) and conidiophore and larger conidia (c) in A. interrupta         شکل2. برگ کلم مایه‌‌زنی شده توسط جدایه‌ای از گونه A. interrupta(a) و تیمار شاهد (b) Fig. 2. Cabbage leaf inoculated with an isolate of A. interrupta (a) and control treatment         صورتی‌که در تیمار شاهد هیچ‌گونه نشانه‌ای دیده نشد (اشکال a2 و b2). عمل کشت و جداسازی مجدد قارچ تلقیح شده از برگ‌های آلوده شده‌ کلم انجام گرفت و لذا اصول کخ در مورد جدایه‌های این گونه به اثبات رسید. گزارش‌های قبلی مبنی بر وجود گونه‌های Alternaria brassicicola, A. brassicae و A. raphaniمرتـبـط با آلـودگی کـلم در ایران وجود دارد (Ershad 2009) و این اولین گزارش از وجود و بیماری‌زایی گونه A. interruptaروی کلم در ایران است.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF PATHOGENICITY OF Alternaria interrupta ON CABBAGE (Brassica oleracea L. var. capitata) FROM IRAN

نویسنده [English]

  • T. RAHIMLOU
چکیده [English]

In order to identify the Alternaria species involved in cabbage black spot disease, samples of infected leaves were collected from Urmia cabbage fields during the summer and autumn of 2012. Each sample was included in a separate paper bag and the samples were transferred to laboratory. Isolation of the fungi was carried out with culturing the samples on Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Carrot Agar (PCA) and Water Agar (WA). The growing fungi with Alternaria characteristics were purified by single spore method. Identification to species levels was based on Simmons’ recommended method (Simmons 2007) under controlled conditions at 25°C, 8/16 light/dark cycle (cool white fluorescent) and PCA medium after 5-7 days. Alternaria interrupta was identified based on the followingcharacteristics. Colonies exhibit concentric rings of growth and sporulation. Vegetative mycelium grows on and within the culture medium. Primary conidiophores are relatively long and simple. Conidial chains on PCA are usually simple, with 8-17 conidia, of which 3-4 initial conidia are relatively large and the remainder abruptly smaller in size. Initial conidia are narrow ellipsoid, 30-45×7-8 µm, have 4-6 transepta and 1 longiseptum in the widest part. Conidia in the upper part are ovoid, 10-20×4-6 µm and have 0-3 transepta and rarely 1 longiseptum in a few conidia of a chain. Conidiophore color is light brown and conidium color is dark brown. The outer wall of conidia is smooth or punctuate (see Fig. 1 in Farsi section). Pathogenicity tests were done on detached, 3 month- old cabbage leaves. Healthy leaves were first washed under tap water, then surface sterilized with 70٪ ethanol and placed in a plastic container containing a wet filter paper. A 5 mm- diameter mycelial plug from the edge of actively growing, 4-5 day- old fungal colony was placed on the leaves. The treated leaves were kept in a growing chamber at 25°C for 1 week. Control leaves received agar plugs without fungus. Characteristic symptoms of the disease including chlorotic and necrotic areas around the inoculated sites developed only on the inoculated leaves (see Fig. 2 in Farsi section). Reisolation of inoculated fungus from infected leaves was done and Koch's postulates were fulfilled. Presence of Alternaria brassicicola, A. brassicae and A. raphani inassociation with infected cabbages has been previously reported in Iran (Ershad 2009), but this is the first report of isolation and pathogenicity test of A. interrupta on cabbage in this country.