معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در بررسی نماتد‏های جمع‏آوری شده از مزارع و باغات مناطق مختلف ایران، هفت گونه از جنس Paratylenchus شامل P. arculatus، P. colinus، P. conicephalus، P. neoprojectus، P. similis، P. straeleni و P. veruculatus شناسایی شدند. در بین گونه‏های شناسایی شده، سه گونه P. colinus، P. neoprojectus و P. veruculatus برای فون نماتدهای ایران جدید می‏باشند، که توصیف کامل آنها همراه با شرح گونه P. straeleni  ارائه گردیده است. گونه P. colinus از فراریشه درختان سیب در شهرستان دیواندره، استان کردستان، گونه P. neoprojectus از فراریشه درختان غیرمثمر در تبریز و نیز نهال‏های زردآلو در سنندج و گونه P. veruculatus از مزارع نیشکر استان خوزستان جمع‏آوری و تشخیص داده شدند. کلید شناسایی گونه‏های این جنس در ایران نیز داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • reza ghaderi 1
  • akbar kargar bande 2
چکیده [English]

After studying of the plant parasitic nematodes, collected from different plants and regions of Iran, seven species belong to Paratylenchus, including P. arculatus, P. colinus, P. conicephalus, P. neoprojectus, P. similis, P. straeleni and P. veruculatus were identified. Among them, P. colinus, P. neoprojectus and P. veruculatus are new records for Iranian nematode fauna that full description of them and also that of P. straeleni were given. These species were collected and identified from different hosts and localities as follows: P. colinus from the rhizosphere of apple trees in Divandareh, Kurdistan province, P. neoprojectus from both shade-trees in Tabriz and apricot seedlings in Sanandej, and P. veruculatus from sugarcane fields of Khuzestan province. Furthermore, a dichotomous key for identification of Iranian species of this genus was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant parasitic nematodes
  • key
  • Paratylenchus
  • Gracilacus
  • Paratylenchinae