تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی به روش انگشت‌نگاری جدا کننده‌های بین ژنی دی.ان.ای ریبوزومی (ribosomal DNA intergenic spacer fingerprinting) متمایز شده‌اند. شاخص‌های زیستی مورد ارزیابی شامل : مدت زمان تولد تا بلوغ، تولید روزانه پوره، مدت زمان تولید پوره، تولید کل پوره و طول عمر هر ژنوتیپ بود. این شاخص‌ها با قرار دادن پوره‌های سن چهارم هر ژنوتیپ روی برگ‌های بریده کلزا و سیب زمینی به عنوان میزبان اندازه‌گیری شدند. تعداد پوره‌های تولید شده توسط هر یک از شته‌های مورد بررسی به‌طور روزانه شمارش شده و از روی برگ‌ها حذف می‌شدند. این شمارش و ثبت تا زمان مرگ  هر شته ادامه داشت. مدت زمان تولد تا بلوغ هر ژنوتیپ نیز با قرار دادن یک پوره یک روزه روی برگ‌های بریده گیاهان مذکور و ثبت مدت زمانی که به بلوغ می‌رسیدند تعیین شد. نتایج تفاوت‌های معنی‌داری را بین شاخص‌های زیستی ژنوتیپ‌های مورد بررسی آشکار نمودند. ژنوتیپA  یکی از مولد ترین ژنوتیپ‌ها روی هر دو میزبان و ژنوتیپ B روی سیب زمینی ازمولد ترین ژنوتیپ ها بود. این دو ژنونیپ هم‌چنین نسبت به سایرین در برابر حشره‌کش‌ها مقاوم‌تر و ناقلین موثر‌تری برای ویروس برگ قاشقی سیب زمینی هستند. بنابراین وجود چنین ژنوتیپ‌های بسیار مولد، با کارائی بالای انتقال ویروس و مقاوم به حشره‌کش‌ها  می‌تواند خطری بالقوه در گسترش این ویروس باشند. این امر ضرورت شناسایی ژنوتیپ‌های مختلف شته سبز هلو و دیدبانی مداوم ترکیب جمعیتی ژنوتیپ‌های مختلف آن را از نظر مقاومت به حشره کش ها، کارائی انتقال ویروس و توانائی افزایش جمعیت در هر منطقه مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIFFERENCES IN THE LIFE PARAMETERS RELATED TO POPULATION INCREASE OF SOME MAJOR GENOTYPES OF SCOTTISH Myzus persicae, THE MAIN VECTOR OF Potato leafroll virus

نویسندگان [English]

  • J. NIKAN 1
  • B. FENTON 2
  • H. BARKER 2
چکیده [English]

Different clones of Myzus persicae, the main vector of Potato leafroll virus (PLRV),vary in reproductive performance, host-plant adaptation, insecticide resistance and vector efficiency. In this study some important life parameters related to population increase of five major genotypes of Scottish M. persicae, characterized by the ribosomal DNA intergenic spacer fingerprinting technique, denoted type A, B, C, J, and I along with clone 4010 of M. antirrhinii were analyzed. The life parameters measured were average daily offspring production, reproduction time, total offspring production and longevity. These were measured by putting fourth instar nymphs from each genotype on detached leaves of oilseed rape and potato, recording the number of offspring produced by each individual and removing them from the leaves daily until each individual died. The developmental time of the genotypes was also determined by putting one day old offspring of each genotype on detached leaves of the same plants and recording the period from birth to maturity. Significant differences in life parameters of the genotypes were observed. Genotype A was one of the most reproductive genotypes on both hosts and genotype B was so, on potato. It has already been shown that these two genotypes were resistant to insecticides and more efficient vectors of PLRV. Taking these matters into account, it is clear that the existence of such genotypes that are very reproductive, resistant to insecticides and efficient in transmitting PLRV, can potentially increase the spread of the virus if they become established as the predominant genotypes in each area. This in turn, further reinforces the necessity of monitoring M. persicae genotypes with regard to resistance to insecticides, virus transmission efficiency and reproduction capacity in each specific region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myzus persicae
  • Genotype
  • Life parameter
  • PLRV