بررسی پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی Nattrassia mangiferae عامل زوال درختان سایه‌دار در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

از قسمت هوایی اکثر درختان زینتی در حال زوال، قارچی جدا شد که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته روی خصوصیات ریخت شناسی، فرم یک Nattrassia mangiferae تشخیص داده شد. این بیمارگر از 16 گونه گیاهی متعلق به 16 خانواده گیاهی جداسازی گردید. شش گونه گیاهی شامل، اقاقیا، افرای شبه چناری، ازگیل ژاپنی، ماگنولیا، گندم و گیاه زینتی تاج خروس برای اولین بار در ایران به عنوان میزبان‌های این بیمارگر شناسایی شدند. بیماری‌زایی 70 جدایه از این بیمارگر روی شاخه‌های بریده افرای شبه چناری، چنار، ماگنولیا، ازگیل ژاپنی، توت، نارون، سروناز شیراز، اقاقیا، نارنج، گردو و سیب در آزمایشگاه و مایه‌زنی مستقیم در گلخانه و طبیعت روی میزبان‌های مذکور به اثبات رسید. علائم بیماری روی شاخه‌های بریده به سه صورت؛ ایجاد شانکر، تشکیل پودر سیاه آرتروکنیدیومی متراکم و با تراکم کم دیده شد. روی شاخه‌های بریده آبدار قارچ ایجاد شانکر می‌نماید ولی پیشرفت قارچ آهسته و با میزان اسپورزایی کم همراه است. کمینه، بهینه و بیشینه درجه حرارت برای رشد روی محیط سیب زمینی دکستروز آگار، 20- 15، 35-30 و C° 37- 35 به ترتیب بود. در بررسی صورت گرفته برای تعیین میزان اسپورهای N. mangiferae در هوای شیراز، با استفاده از اسلایدهای میکروسکوپی چسبان و تشتک‌های پتری پلاستیکی روباز حاوی محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار به اضافه 100 میلی‌گرم در لیتر بنومیل و 100 میلی‌گرم در لیتر PCNB، میزان اسپور ناچیز بود که تصور می‌رود به علت عدم تشکیل لایه اسپورزا در اکثر درختان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PATHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDY OF Nattrassia mangiferae THE CAUSE OF SHADE TREES DECLINE IN SHIRAZ CITY *

نویسندگان [English]

  • S. JAMALI 1
  • Z. BANIHASHEMI 2
چکیده [English]

From aerial parts of declining shade trees, a fungus was consistantly recoverd and purified and based on morphological features was identified as Nattrassia mangiferae form 1.The pathogen was isolated from 16 species of plants in 16 families. Pathogenicity of 70 isolates of N. mangiferae was confirmed on10 plant species under naturaland greenhouse conditions.Disease symptoms on the detached stems in the laboratoryappeared in three different types: canker, dense and thin sooty layersof arthrospores. On fresh detached shoots, although the pathogenproduced canker but the progress of the disease was slow with littlesporulation.Minimum , optimum and maximum temperatures for growth onpotato dextrose agar; were 15-20, 30-35, 35-37° C, respectively.Surveying air spora in Shiraz during summer using vaseline coated microscopic slides and Petri plates contaning PDA supplemented with PCNB (100 mg/l) and Benomyl (100 mg/l) withlid off, yielded few spores of N. mangiferae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ُُShade trees decline
  • Ornamental tree
  • Hendersonula toruloidea Natt
  • Maple tree