واکنش ارقام هسته‌دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

جاروک یکی از بیماری‌های مهم بادام در ایران و لبنان است. عامل این بیماری Candidatus  Phytoplasma phoenicium  و متعلق به گروه جاروک نخود کبوتر (16SrIX) می‌باشد. جهت مطالعه واکنش هسته‌دارها نسبت به این فیتوپلاسما، نهال‌های دو ساله ارقام درختان میوه هسته‌دار با روش پیوند جانبی با این فیتوپلاسما مایه‌زنی شدند. دو سال بعد از مایه‌زنی، در آلبالو (رقم شاتن مورل)، آلو (ارقام سانتاروزا و شایرو)، زردآلو (ارقام آصفی و تلخ)، شلیل رقم قرمز، گوجه سبز (ارقام سعدی و برغان) و هلو (ارقام زعفرانی، البرتا و شفتالو) در مقایسه با شاهد، علایمی شامل زردی، ریز برگی، لوله‌ای شدن برگ‌ها، کاهش فاصله میانگره‌ها، کوتولگی و جاروک ظاهر شد. دوره نهفتگی عامل بیماری در گیاهان مایه‌زنی شده از پنج تا نه ماه متغیر بود. میزان رشد پیوندک آلوده در گیاهان مایه‌زنی شده با شدت علائم ناشی از انتقال عامل جاروک بادام رابطه مستقیم ولی با مدت دوره نهفتگی بیماری در گیاه رابطه معکوس داشت. دی. ان. ای کل استخراج شده از رگبرگ میانی گیاهان مایه‌زنی شده و گیاهان سالم شاهد به وسیله آزمون PCR مستقیم با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 و PCR دومرحله‌ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7 و R16F2n/R16R2 از نظر آلودگی به فیتوپلاسما ارزیابی گردیدند و واکنش همه هسته‌دارهای مایه‌زنی شده علائم‌دار در این آزمون‌ها مثبت بود. در آزمون PCR دو مرحله‌ای علاوه بر ارقام علائم دار، واکنش نمونه‌های گیلاس مشکی مشهد و گوجه سبز هلندی که تا دو سال بعد از مایه‌زنی فاقد علائم بودند، نیز مثبت بود و در آنها قطعه 1200 جفت بازی  تکثیر شد. تا دو سال بعد از مایه‌زنی در آلبالو رقم چمپای مشهد، زردآلو ارقام شکرپاره، تخم مرغی، نوری و گیلاس رقم صورتی لواسانات هیچ‌گونه علایمی ظاهر نشد و واکنش آنها در مقابل آزمون PCR منفی بود. پیشتر حساسیت هلو و شلیل به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام گزارش شده بود ولی آلودگی شفتالو، آلو، گوجه سبز، زردآلو، گیلاس و آلبالو به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام برای اولین بار گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REACTION OF STONE FRUIT CULTIVARS TO ALMOND WITCHES' BROOM PHYTOPLASMA *

نویسندگان [English]

  • M. ABBASIAN 1
  • M. SALEHI 2
چکیده [English]

Almond witches' broom (AlmWB) is an economically important disease in Iran and Lebanon. It is caused by Candidatus Phytoplasma phoenicium, a pigeon pea related (16SrIX) phytoplasma. Graft inoculation was used to study the reaction of stone fruit cultivars  to AlmWB phytoplasma. Two years after inoculation, apricot (cultivars Asefi and Talkh), nectarine (cultivar Red), peach (cultivars Zaferani , Elberta and Shaftalou), plum (cultivars Santa Roza and Shiro), prune (cultivars Sadi and Barghan) and sour cherry (cultivar Schattenmorele) showed  little leaf, internode shortening, leaf rolling, yellowing,  witches' broom and stunting. Incubation period in plants varied from five months in nectarine and peach to nine months in apricot. Growth expression of infected  scions on stone fruit cultivars showed direct relationship with disease severity and inverse relationship with incubation period. Nested-PCR using P1/P7 followed by R16F2n/R16R2 primer pairs confirmed phytoplasmal infection of  all symptomatic  cultivars.   Nested-PCR  also showed that Meshki  cultivar of sweet cherry and Holandi cultivar of prune (asymptomatic cultivars) were infected with  AlmWB phytoplasma. Restriction fragment length polymorphism analysis  of  nested-PCR product (1.2 kbp) using AluI, HinfI and RsaI enzymes showed that phytoplasmas detected in almond and other stone fruits are identical. This is the first report of apricot, cherry, sweet cherry, Shaftalou, plum and prune as experimental hosts of Ca. Phytoplasma phoenicium in Iran. Transmission of this phytoplasma to peach and nectarine was previously  reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplasma
  • Almond witches' broom
  • Stone fruits
  • Cultivar reaction