معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به‌منظور شناسایی نماتودهای انگل گیاهی متعلق به گروه criconematid در تبریز و حومه، طی سال‏های 1385 و 1386 تعداد 85 نمونه خاک و ریشه گیاهی جمع‌آوری گردید. نماتودها با استفاده از روش الک و سانتریفوژ جداسازی و پس از انتقال به گلیسرین خالص از آنها اسلایدهای میکروسکوپی دائم تهیه گردید. در نهایت یک گونه از جنس Criconema به نام C. mutabile، هفت گونه از جنس Criconemoides شاملC. antipolitanus، C. curvatus، C. informis، C. ornatus، C. parvus، C. pseudosolivagus و C. xenoplax، سه گونه از جنس Hemicycliophora شامل H. poranga، H. sturhani و H. vaccinium و دو گونه از جنس Ogma شامل O. civellae و O. fimbriatum شناسایی شدند. گونه‌های H. vaccinium و O. fimbriatum برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF CRICONEMATIDS FROM TABRIZ AND ITS SUBURBS

نویسندگان [English]

  • A. CHENARI BOUKET 1
  • G. NIKNAM 2
  • A. ESKANDARI 2
چکیده [English]

In order to identify plant-parasitic nematodes belonging to criconematids in Tabriz and its suburbs, 85 soil and root samples were collected from rhizosphere of vegetations during 2006-2007. The nematodes were recovered using the sieving and centrifugal-flotation technique and processed to anhydrous glycerin. The extracted nematodes were mounted in permanent microscopic slides. As a result, one species of Criconema, under the name of C. mutabile, seven species of Criconemoides, viz. C. antipolitanus , C. curvatus , C. informis , C. ornatus , C. parvus , C. pseudosolivagus and C. xenoplax; two species of Ogma, viz. O. civellae and O. fimbriatum; three species of Hemicycliophora,viz. H. poranga , H. sturhani and H. vaccinium were identified. H. vaccinium and O. fimbriatum are new records from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criconematidae
  • Plant-parasitic nematodes
  • Tabriz
  • Hemicycliophora
  • Ogma