چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

چهار گونه نماتد از فوق بالا‏خانواده Tylenchomorphaبا نام‏های Paratylenchus microdorus، Filenchus hamuliger ، Psilenchus aestuarius و Tylenchus arcuatusاز فراریشه گیاهان مختلف استان خوزستان استخراج و مورد مطالعه ریخت‏شناسی و ریخت‏سنجی قرار گرفتند. جمعیت ایرانی گونه P. microdorus دارای سر تخت، استایلت کوتاه (13 تا 17 میکرومتر)، کیسه ذخیره اسپرم پر از اسپرم و دم با انتهای گرد و یا تقریبا گرد است. جمعیت گونه F. hamuliger با دارا بودن دو شیار طولی در سطوح جانبی، سر مخروطی با انتهای تخت، استایلت به طول 8 تا 10 میکرومتر، کیسه ذخیره اسپرم محوری، بزرگ و دم نخی با انتهای قلابی از سایر گونه‏های جنس قابل تفکیک است. جمعیت ایرانی گونه P. aestuarius با توجه به صاف بودن سر و یا وجود حلقه‏های نامشخص، وجود کیسه عقبی روده به اندازه عرض بدن در ناحیه مخرج و دم چماقی شکل از سایر گونه‏های جنس قابل شناسایی است. جمعیت حاضر از گونه T. arcuatus با داشتن سر هم‏طراز با بدن و دارای حلقه، دم مخروطی،کشیده و نوک تیز در انتها و گاهی اندکی گرد که در همه موارد قلابی است از سایر گونه‏ها متمایز می‏گردد. گونه‏های P. microdorus، F. hamuligerو T. arcuatusبرای نخستین بار از ایران گزارش می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four nematode species of the infraorder Tylenchomorpha (nematoda: tylenchina) from Khouzestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Roshan-Bakhsh Ghanbari 1
  • E. Pourjam 2
  • M. Pedram 1
چکیده [English]

Four nematode species of the infraorder Tylenchomorpha namely Paratylenchus microdorus, Filenchus hamuliger, Psilenchus aestuarius and Tylenchus arcuatus collected from the rhizosphere of different plants in Khouzestan province, southwestern Iran, andcharacterized morphologically and morphometrically. The recovered population of P. microdorus is characterized by its 268-386 µm long body, 13-17 µm long stylet and rounded tail terminus. Iranian population of the F. hamuliger is characterized by having two lines in the lateral field, truncated conical head, 8-10 µm long stylet, axial spermatheca and hook-shaped tail terminus. The population of P. aestuarius is characterized by lacking of annuls on head region, having of post anal sac and clavate tail, and finally, the studied population of T. arcuatus is characterized by its 652-809 µm long body, continuous annulated head, elongate conical hooked tail with sharp or slightly rounded terminus. The three species F. hamuliger, P. microdorus and T. arcuatus are new records for the Iranian nematofauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filenchus
  • new record
  • Paratylenchus
  • Psilenchus
  • Tylenchus