بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور بررسی فلور پیتیومی مزارع غلات استان فارس، طی سال‌های 1391 تا 1392 از خاک مزارع غلات (برنج، ذرت، جو و ارزن) در نقاط مختلف استان فارس (ارسنجان، باجگاه، اقلید، جیلان، جهرم، کامفیروز، کوار، کازرون، خرم‌بید، لارستان، میمند، ممسنی، نقش‌رستم، سپیدان، سورمق، سیدان، سیوند و زرقان) نمونه‌برداری شد. حاصل مطالعات ریخت‌شناختی، فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه‌ها شناسایی 13 گونه‌ی پیتیوم شامل adhaerens Pythium، P. amasculinum،P. aphanidermatum،P. carolinianum، P. coloratum، P. dissotocum، P. diclinum، P. kashmirense، P. marsipium، P. nunn، P. oligandrum، P. periplocum و Pythium sp. “hordeum” بود. گونه‌های adherence P.، P. carolinianum، P. dissotocum، P. kashmirense، P. marsipium، P. nunn و Pythium sp. “hordeum”برای فلور پیتیومی ایران جدید بودند. گونه‌ی Pythium sp. “hordeum”گونه‌ای جدید برای فلور پیتیومی جهان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic relationships and taxonomic characteristics of Pythium spp. isolates in cereal fields of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Z. Bolboli 1
  • R. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2
چکیده [English]

In order to investigate the Pythium flora in cereal fields of Fars Province of Iran, During 2012-2013 soilfrom cereal (rice, maize, barley and millet) fields in various parts of Fars Province (Arsanjan, Bajgah, Eqlid, Jahrom, Kamfiruz, Kavar, Kazerun, Khorambid, Larestan, Mamsani Meymand, Naghsh-e-Rostam, Sepidan, Surmaq, Seydan, Sivand and Zarghan) were sampled. Thirteen Pythium species were identified based on morphological, physiological and phylogenetic studies, including: Pythium adhaerens, P. amasculinum, P. aphanidermatum, P. carolinianum, P. coloratum, P. dissotocum, P. diclinum, P. kashmirense, P. marsipium, P. nunn, P. oligandrum, P. periplocum and Pythium sp. “hordeum”. P. adhaerens, P. carolinianum, P. dissotocum, P. kashmirense, P. marsipium, P. nunn and Pythium sp. “hordeum”werenewto Iran flora. Pythium sp. “hordeum”wasconsidered as a new species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oomycota
  • cereal
  • Internal transcribed spacer regions of rDNA (ITS)
  • Fars