مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (BCTIV)، به ترتیب از جنس‏های Curtovirus و Becurtovirus به عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند از ایران گزارش شده‏اند. علاوه بر چغندرقند، گوجه‏فرنگی و فلفل از مهم‏ترین میزبان‏های اقتصادی این ویروس‏ها محسوب می‏شوند. بیماری پیچیدگی برگ گوجه‏فرنگی از مهم‏ترین بیماری‏های ویروسی گوجه‏فرنگی می‏باشد. جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‏فرنگی (TYLCV-[Ab])، یک سویه شدید از TYLCV (جنس Begomovirus)، از عوامل اصلی این بیماری در جنوب کشور می‏باشد. تاکنون تفکیکی بین دامنه میزبانی این ویروس‏ها انجام نشده است. برای تعیین میزبان‏های طبیعی این سه ویروس اقدام به نمونه‏برداری از مزارع چغندرقند، گوجه‏فرنگی، فلفل، شلغم، اسفناج و فضای سبز استان فارس گردید و برای تعیین میزبان‏های آزمایشگاهی آنها اقدام به کشت 33 گونه گیاهی که بذر آنها برای تهیه گیاهچه در دسترس بود شد. مایه‏زنی گیاهچه‏ها با استفاده از همسانه‏های عفونت‏زا سه ویروس انجام شد. جمع‏بندی نتایج مربوط به مطالعه حاضر و تحقیقات گذشته مشخص نمود که BSCTV-IR دارای دامنه‏ی میزبانی طبیعی وسیع‏تری نسبت به BCTIV می‏باشد. بیشتر میزبان‏های آزمایشگاهی BSCTV-IR و BCTIV از خانواده‏های Solanaceae، Brassicaceae،Fabaceae  و Amaranthaceae می‏باشند. TYLCV-[Ab] دامنه میزبانی محدودی دارد و تنها میزبان طبیعی شناسایی شده آن گوجه‏فرنگی بود. با وجود این مشخص شد که لوبیا قرمز، لادن، اطلسی، تاج خروس، داتوره، تاج‏ریزی و عروسک پشت پرده میزبان‏های آزمایشگاهی TYLCV-[Ab] هستندکه تاکنون گزارش نشده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of natural and experimental host range of Beet severe curly top, Beet curly top Iran and Tomato yellow leaf curl viruses

نویسندگان [English]

  • D. Jahanbin 1
  • K. Izadpanah 1
  • S.A.A. Behjatnia 2
چکیده [English]

Beet curly top Iran virus (BCTIV, genus Becurtovirus) and Beet severe curly top virus (BSCTV-IR, genus Curtovirus) induce beet curly top disease in different regions of Iran. In addition to sugar beet, tomato and pepper are important hosts of these viruses. Also tomato yellow leaf curl disease (TYLCD) is a serious disease of tomato in Iran. The Iranian isolate of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-[Ab]), a severe strain of TYLCV (genus Begomovirus), is a major component of TYLCD in southern Iran. Until now, no information is available regarding comparative host range of these viruses. To determine the natural hosts of BSCTV-IR, BCTIV and TYLCV-[Ab], samples of sugar beet, tomato, pepper, turnip and spinach were collected from different regions in Fars province. For the experimental host range determination, a number of plants were grown in the greenhouse and their seedlings were agroinoculated with the infectious clone of each virus. The results showed that BSCTV-IR has a wider natural and experimental host range compared to BCTIV. These results indicated that member of Solanaceae, Brassicaceae, Fabaceae and Amaranthaceae are most frequently infected by BSCTV-IR and BCTIV. Natural host range of TYLCV-[Ab] seemed to be very narrow as, in the present study, this virus was isolated only from tomato. However, under greenhouse conditions, bean, nasturtium, petunia, redroot pigweed, datura, night shade and ground cherry were found to be infected by this virus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Becurtovirus
  • Begomovirus
  • Curtovirus
  • Geminivirus