شناسایی گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

نمونه‌برداری طی اردیبهشت‌‌ 1390 تا شهریور 1391از خاک نواحی گل‌کاری شده شهر شیراز انجام شد.نمونه‌های خاک پس از خشک شدن کامل از الک 2 میلیمتری عبور داده شدند. سپس با روش طعمه‌گذاری‌با بذر چغندر قند 27 جدایه Rhizoctonia از خاک جداسازی شد که 20 جدایه مربوط به Rhizoctonia solani و هفت جدایه مربوط به Rhizoctonia sp. دو هسته‌ای بود. گروه آناستوموزی جدایه‌های R. solani جداسازی شده از خاک AG2 (شش جدایه)، AG4 (هفت جدایه)، AG2.2، AG7 و AG13(هر کدام یک جدایه ) شناسایی شد و گروه آناستوموزی چهار جدایه از R. solani ناشناخته باقی ماند. همچنین گروه آناستوموزیهفت جدایه Rhizoctonia sp. دو هسته‌ای نیز بدلیل در دسترس نبودن AG های استاندارد، مشخص نشد. در جداسازی گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia از مواد آلی، تنها 11 جدایه Rhizoctonia چند هسته‌ای جداسازی شد که همگی مربوط به گونه R.solani بودند. گروه‌های آناستوموزی شناسایی شده در این آزمون AG2 (سه جدایه)، AG4 (چهار جدایه) و AG7 (یک جدایه) شناسایی شد و گروه آناستوموزی سه جدایه نامشخص ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of anastomosis groups of Rhizoctonia sp. from soil and organic materials in ornamental landscapes in Shiraz

نویسندگان [English]

  • F. Sabahi 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

During May 2011 to September 2012 soil samples from Shiraz landscape were collected,air dried and passed through a 2-mm sieve and baited with sugarbeet seeds. Twenty seven isolates of Rhizoctonia were isolated from soil, which 20 isolates belonged to Rhizoctonia solani AG2 (6 isolates), AG4 (7 isolates), AG2.2, AG7 and AG13 (each one isolate) and 7 isolates of binucleate Rhizoctonia (BNR). Also eleven isolates ofR. solani were isolated from organic matter contained of AG2 (3 isolates), AG4 (4), and AG7 (1). Anastomosis group of some isolates of R. solani and all isolates of BNR due to unavailability of tester isolates could not be identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhizoctonia spp
  • anastomosis group
  • soil
  • organic matter