اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 associate prof. / Iranina Research Institute of plant Protection

2 -

چکیده

گیاه شبدر زینتی یا شبدر بنفش با نام علمی Oxalis triangularisA. St.-Hil. از تیره Oxalidaceae گیاهی چند ساله است که به عنوان گیاه زینتی گلدانی در فضاهای بسته استفاده می شود. در خرداد سال 1397 برخی از گلدان های گیاه مذکور در دانشگاه مراغه واقع در شهر مراغه، آذربایجان شرقی علایم آلودگی به قارچ مولد زنگ را نشان دادند. بر اساس بررسی دقیق نمونه های آلوده ویژگی های زیر روی برگ های گیاه میزبان مشاهد گردید: مراحل اسپرموگونیوم و اسیوم روی گیاه آلوده مشاهده نشدند. اوردینیوم ها گرد به قطر 4/0-2/0 میلیمتر، شکوفا با ظاهری برآمده و پودری به رنگ زرد رنگ پریده تا زرد-نارنجی در حلقه های متحد المرکز به قطر تا 9 میلیمتر روی سطح زیرین برگ تشکیل شده بودند. اوردینیوم ها فاقد پارافیز بودند. اوردینیوسپورها به ابعاد 19-13 × 23-16 میکرومتر اندازه گیری شدند. این اسپورها بیضوی، کروی یا به شکل تخم مرغی وارونه بودند. دیواره اوردینیوسپورها بی رنگ به ضخامت غالبا 1-5/0 و بندرت تا 5/1 میکرومتر و به طور متراکم و ظریف خاردار بود. منافذ تندشی اوردینیوسپورها ناپیدا بودند. تلیوم های مجزا روی نمونه بررسی شده دیده نشد. تلیوسپورها به صورت پراکنده در اوردینیوم ها دیده شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Puccinia oxalidis on Oxalis triangularis from Iran

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi 1
  • S.M. Damadi 2
  • V. Roumi 2
چکیده [English]

Oxalis triangularis A. St.-Hil. (Oxalidaceae) known as “False Shamrock”, is a perennial ornamental plant native to Brazil. The plant is used as indoor pot plant in Iran. In June 2018, rust-infected leaves were sampled from an indoor pot plant in University of Maragheh, located in Maragheh, East Azarbaijan. The following morphological features were observed on infected leaves:

* Corresponding author’s E-mail: puccinia@gmail.com
1. Research Associate Prof., Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran
2. Instructor and Assistant Prof., of Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
 


Spermogonia and aecia not seen. Uredinia round, 0.2-0.4 mm in diameter, in orbicular groups forming concentric circles up to 9 mm in diameter, soon naked, erumpent, powdery, yellowish white to orange-yellow, without paraphyses, urediniospores 16-23 × 13-19 µm, ellipsoid, globoid or obovoid, wall 0.5-1(1.5) µm thick, minutely and densely echinulate, colorless, germ pores obscure. Telia not seen, teliospores were sporadically present in uredinia, 21-28 × 15-18 µm, ellipsoid, oblong or broadly oblong, rounded or obtuse at apex, slightly constricted at septum, wall quite colorless, smooth, thin, 0.5-0.8 µm, pedicel colorless, as long as spores or shorter (Fig. 1). 

Arthur, J.C. 1920. Uredinales - Aecidiaceae. North American Flora. 7(5): 391-392.
De, A.B. 1997. A new species of Puccinia from India. Mycotaxon 62: 337-340.
Farr, D.F., & Rossman, A.Y. 2018. Fungal Databases, U.S. National Fungus Collections, ARS, USDA. Retrieved September 2, 2018, from https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/
Long. W. H. and Harsch, R. M. 1918: Aecial stage of Puccinia oxalidis. Botanical Gazette 65: 475–478.
Šafránková I. 2014. Occurrence of rust disease caused by Puccinia oxalidis on Oxalis triangularis in the
Czech Republic – Short Communication. Plant Protect. Sci., 50: 17–18.