اولین گزارش از نماتد خشکی‌زیPseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931 از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 آذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، آزمایشگاه نماتدشناسی

2 استاد نماتدشناسی، آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

دو جنس Pseudoaulolaimus Imamura, 1931و Aulolaimus در خانواده Aulolaimidae Jairajpuri & Hooper, 1968، زیر‌راسته Leptolaimina و راسته Areolaimida قرار دارند. Pseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931، تنها گونه در این جنس است که برای اولین بار توسط Imamura (1931) از یک مزرعه برنج در ژاپن معرفی شد. این گونه و جنس عمدتاً با انتهای لنگر مانند (چنگالی‌شکل) دم در هر دو جنس نر و ماده مشخص می‌شود که یک ویژگی منحصر به فرد در میان نماتدهای آزادزی شناخته شده شاخه Nematoda به شمار می‌رود. نمونه‌های تیپ این گونه در زمان جنگ جهانی دوم مفقود شدند، با این‌حال 50 سال پس از اولین توصیف، اشتورهان و لورنزن (Lorenzen 1982 & Sturhan)، P. anchilocaudatus را از چندین مکان در آلمان و هلند جمع‌آوری و گزارش نموده و توصیف مجدد مفصلی از گونه مذکور بر اساس گونه تیپ اروپایی ارائه کردند. این گونه از ویتنام (Sturhan 2005) و مجارستان (Andrássy 1997) نیز گزارش شده است. در سال 1398 در بررسی نمونه‌های خاک جمع‌آوری شده از شالیزارهای برنج روستای پیرنعیم در شهرستان سوادکوه، استان مازندران، با مختصات جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا 597 متر N: 36˚15.515 E: 053˚02.738,، جمعیتی شامل چهار فرد ماده و هشت فرد نر از یک نمونه استخراج گردید. با بررسی مشخصات ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی و تطابق داده های به‌دست آمده با اطلاعات موجود در شرح اصلی گونه، نشان دهنده متعلق بودن جمعیت مورد بررسی به P. anchilocaudatus Imamura, 1931 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the terrestrial nematode Pseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931 from Iran

نویسندگان [English]

  • Faegheh Abootalebi Pirnaimi 1
  • Gholamreza Niknam 2
1 East Azerbaijan, Tabriz, University of Tabriz, Faculty of Agriculture, Nematology Lab
2 Professor, Nematology Lab., Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The genus Pseudoaulolaimus Imamura, 1931 along with the genus Aulolaimus are placed in the family Aulolaimidae Jairajpuri & Hooper, 1968, suborder Leptolaimina and order Areolaimida. Pseudoaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931, is the only species in this genus, which was for the first time described by Imamura (1931) from a rice field in Japan. This species and the genus as well are mainly characterized by an anchor-like (fork-shaped) end of the tail in both males and females, which is a unique feature among all the known free-living members of the phylum Nematoda. The type material of this species was lost during World War II. However, more than 50 years after its first description, Sturhan and Lorenzen (1982) collected and reported P. anchilocaudatus from several localities in Germany and the Netherlands and provided a detailed redescription of the species based on the European type materials. This species has also been reported from Vietnam (Sturhan 2005) and Hungary (Andraasy 1997).

In a survey conducted to study nematodes of Pir Naim village, Savadkuh County, Mazandaran province, North of Iran, a population including four females and eight males were extracted from soil of a rice field using tray method during 2020. After preparing the microscopic slides, their morphological and morphometric characteristics were examined and the obtained data of the population fit well to the original description; so, the population was identified as P. anchilocaudatus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aulolaimidae
  • Morphology
  • Nematode
  • Pir Naim village