نویسنده = پژمان خدایگان
وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 277-280

سید ابوالفضل سید قاسمی؛ اکبر حسینی‌پور؛ پژمان خدایگان؛ حسین معصومی


گزارش همراهی Stenotrophomonas sp. با بیماری لکه‌برگی و شانکر هسته‌داران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 103-106

حکیمه حبیبی،؛ پژمان خدایگان


بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 303-317

پژمان خدایگان؛ ابراهیم صداقتی؛ اکبر حسینی‌پور؛ ساره بقایی راوری


جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 481-482

پژمان خدایگان؛ ابراهیم صداقتی؛ فائقه شرافتی


بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 235-247

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر