کلیدواژه‌ها = جمینی‌ویروس
همراهی یک مولکول بتاستلایت با ویروس پیچیدگی برگ کنجد در آلودگی شدید گیاه هندوانه

دوره 58، شماره 3، مهر 1401، صفحه 212-217

10.22034/ijpp.2023.2009034.423

خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ مریم میرزازاده؛ حسین معصومی


اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 337-341

10.22034/ijpp.2022.549473.384

مهرداد صالح زاده؛ علیرضا افشاریفر؛ سعیده دهقانپور فراشاه؛ مسعود رضائی