مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه به منظور اسپورزایی گونه‌های آلترناریا و بخصوص Alternaria solani از محیط کشت V-8 استفاده می نمایند. عدم دسترسی لازم، صرف وقت و هزینه بالا در زمینه تهیه و استفاده از این محیط کشت همواره محققان و بخصوص پژوهشگران ایرانی را با مشکلات جدی در زمینه اسپورزایی  A. solani روبروکرده است. هدف از این پژوهش آزمون چندین ترکیب پیشنهادی به منظور تهیه محیط کشت و مقایسه میزان اسپورزایی آن‌ها با عصاره   V-8می‌باشد. نتایج نشان داد که بین میزان اسپورزایی گونه  A. solaniدر محیط کشت های عصاره برگ گوجه فرنگی، عصاره برگ سیب زمینی، عصاره میوه گوجه فرنگی و عصاره   V-8تفاوت معنی داری یافت نشد. استفاده از عصاره میوه گوجه‌فرنگی نسبت به رب گوجه‌فرنگی ارجحیت نشان داد. همچنین استفاده از نور و تاریکی متناوب ی در مقایسه با تاریکی مداوم بطور معنی داری میزان اسپور دهی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF SUBSTRATES FOR SPORULATION OF ALTERNARIA SOLANI UNDER LABORATORY CONDITIONS

نویسندگان [English]

  • M. KHANSHA
  • Z. BANIHASHEMI BANIHASHEMI
  • HAMZEH-ZARGHANI H.
چکیده [English]

Agar medium supplemented with V-8 is generally used for sporulation of Alternaria solani. Due to the unavailability of V-8 medium in many countries specifically in Iran finding alternative substrates is desirable. The purpose of the present investigation was to explore alternative media.  The result indicated that extracts of tomato leaf, potato leaf and tomato fruit were comparable to V-8 agar for sporulation of A.solani, while tomato paste was not as effective. In addition, using 12 h photoperiod significantly increased A. solani sporulation in camparison to full darkness or full light treatment.