گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

اطلاعات جدیدی در مورد سیاهک‌های ایران ارایه می‌گردد. هیبرید Ustilago hordei × U. nuda روی جو در استان یزد به عنوان عامل غالب سیاهک سخت جو گزارش می‌شود. گونه Urocystis tianschanica روی Critesion violaceum گزارش می‌گردد. گونه Tranzscheliella iranica برای دومین بار بعد از نمونه درج شده در پروتولوگ بازیابی و برای اولین بار به‌طور مصور تشریح می‌شود. هم‌چنین Tilletia loliolli به عنوان عامل سیاهک Loliolum subulatum در ایران معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Notes on Iranian smut fungi

نویسندگان [English]

  • mehrdad abbasi 1
  • kelman vanaki 2
  • sahar samadi 2
  • alireza hossaini 2
چکیده [English]

The following new findings about Iranian smut fungi are presented: 1-Ustilago hordei × U. nuda hybrids are reported on Hordeum vulgare from Yazd province. Our study showed that main causal agent of covered smut in the province is above hybrids. 2- Urocystis tianschanica is newly reported from Iran on Critesion violaceum. 3- Tranzscheliella iranica is also reported from Yazd province, Deh Bala. Before our report, this species was known only from the type locality. 4- Revision of herbarium specimens of infected Loliolum subulatum revealed that smut species on these specimens belongs to Tilletia lolioli not T. bromi. All above mentioned taxa are documented by microphotographs and Persian description

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungi
  • Mycology
  • Biodiversity
  • Plant Diseases
  • Taxonomy