دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1392 

مقاله کامل پژوهشی

بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران*

صفحه 17-31

مائده لطفی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت‌اله ایزدپناه


بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده


گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

صفحه 132-133

منصوره میرابوالفتحی؛ لاله حسینیان؛ عبدالله میرحسینی مقدم