گزارش‌ چند گونه جدید از قارچ‌های مولد زنگ برای میکوبیوتای ایران*

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

مسئول مکاتبه

چکیده

در این گزارش تعداد شش گونه قارچ مولد زنگ از پنج جنس مختلف راسته Pucciniales گزارش می‌شود.گونه‌های Coleosporium campanulae روی Campanula rapunculis ssp. lambertiana، Pucciniastrum circaeae روی Circaea lutetiana، Puccinia sherardiana روی Malvella sherardiana، Puccinia galatica روی Carduus pycnocephalis و Uromyces laevis روی Euphorbia virgata به عنوان اعضای جدید برای میکوبیوتای ایران گزارش می‌شود. هم‌چنین گونه Thekopsora guttata روی Galium spp. که قبلاً فقط از ایران نام‌برده شده است به صورت مشروح گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW REPORTS OF RUST FUNGI FOR MYCOBIOTA OF IRAN

نویسنده [English]

  • mehrdad abbasi
چکیده [English]

In the framework of study on rust fungi of Iran six species belong to different genera are newly reported from Iran. All voucher specimens are preserved at the Fungal Reference Collection of the Ministry of Jihad-e Agriculture (IRAN) located at the Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pucciniales
  • Mycology
  • Coleosporium
  • Pucciniastrum
  • Puccinia
  • Uromyces
  • Thekopsora