گزارش کوتاه علمی اولین گزارش از جنس Libertella در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

طی بازدیدهایی که در فروردین ماه سال 1392 از استان کهگیلویه و بویراحمد به عمل آمد، نمونه‌هایی با اندام‌های قارچی از درختان بلوط (Quercus brantii Lindl.) جمع‌آوری گردید. بررسی‌های آزمایشگاهی روی این نمونه‌ها وجود اندام بارده آسروول را مشخص نمود. روی سطح پوست شاخه مرده درخت بلوط به قطر 3 میلی متر، آسروول‌ها به صورت لکه های دوکی خاکستری تا سیاه، تخت تا نیمه برجسته و به طور پراکنده در زیر پوست میزبان قرار داشتند. اندازه آنها به طور متوسط 500 میکرومتر بود. لایه بارده آسروول مارپیچی شکل بوده و با شکافتن پوست در سطح نمایان گردید. کنیدیوم های متراکم به صورت توده‌های قرمز مایل به نارنجی رنگ از دهانه آسروول فوران کرده و قسمت فوقانی دهانه آسروول را می‌پوشانند. کنیدیوفورها بلند، منشعب و سوزنی شکل بوده و به صورت گروهی در لایه بارده آسروول قرار داشتند. کنیدی‌ها بلند و باریک با انحنای زیاد و اندازه آنها 20-42 (6/35) × 6/0-8/0 (7/0) بود (شکل 1). مشخصات این جنس و گونه  با Libertella quercina Tul. مطابقت داشت (Grove 1937. Barnett and Hunter, 1998). این گونه در انگلستان، فرانسه، اکراین، مجارستان و اسلواکی روی درخت بلوط گزارش شده است. ساکاردو (1906) Cytosporina quercina (Tul.) Traverso (basionym: Libertella quercina) را روی شاخه بلوط و نیز شاه بلوط در ایتالیا، فرانسه و آلمان توصیف کرده است. گونه‌های این جنس روی تنه، شاخه و برگ میزبان خود یافت شده و در مطالعات انجام شده به عنوان پارازیت و ساپروفیت معرفی شده‌اند. شکل جنسی این گونه Diatrypella quercina (Pers.) Cook می‌باشد که روی نمونه مورد بررسی یافت نشد. جنس و گونه Libertella quercina برای فلور قارچی ایران جدید بوده و برای اولین بار گزارش می‌شود.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF THE GENUS Libertella IN IRAN

نویسندگان [English]

  • mahdi mehrabi
  • roghiye hemati
چکیده [English]

During April 2013, branches of oak (Quercus brantii Lindl.) with fungal infection were collected from Kohkiluyeh and Buyer Ahmad province of Iran. Laboratory survey indicated acervuli on the samples of oak dead twigs (3mm diameter). Acervuli immersed in bark, were scattered, small (500µm), flat to subconical, 3-4 angled gray to black, hymenium labyrinthiform, pale grey, finally smeared over with golden yellow startum of spores. Conidiophores were crowded, branched, acicular, nearly straight, about as long as the conidia. Spores abundant, slender, and strongly arcuate, 20-42 (35/6) × 0/6-0/8 (0/7) µm. According to Barnett and Hunter (1998) and Grove (1937), this fungus was identified as Libertella quercina Tul. Saccardo (1906) described Cytosporina quercina (Tul.) Traverso (basionym: Libertella quercina) on branches of Quercus and Castanea in Italy, France, and Germany. It is the anamorphic state of Diatrypella quercina (Pers.) Cooke. Teleomorphic state was not found on our samples. This is the first report of Libertella quercina for mycobiota of Iran.