تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دما بر میزان آلوده‌سازی و غلظت ویروس، گیاهان چغندرقند توسط باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) مایه‌زنی و سپس در دماهای 20، 25، 30 و Cº35 نگه‌داری شدند. حضور ویروس در گیاهان در زمان‌های 7، 14 و 21 روز پس از مایه‌زنی توسط پی‌سی‌آر سنجیده شد. نتایج نشان داد که بهینه درجه حرارت برای آلوده‌سازی چغندرقند توسط BSCTV-IR دمای Cº25 می‌باشد. در دمای Cº35 هیچ‌کدام از گیاهان چغندرقند به این ویروس آلوده نشدند. جهت سنجش بهبودی، گیاهان پس از بروز علائم شاخص بیماری به دماهای ذکر شده منتقل شدند و بهبودی در اولین برگ تازه تشکیل شده گیاه چغندرقند هفت روز پس از نگه‌داری بوته‌ها در دمای Cº35 مشاهده گردید. این مدت برای بوته‌های نگه‌داری شده در دماهای 30 ، 30-25، 25 و Cº20 به ترتیب 12، 18، 25 و 28 روز بود. مایه‌زنی مجدد گیاهان بهبودیافته با ویروس هیچ علائمی را در برگ‌های جدید ایجاد نکرد که نشان‌دهنده مقاومت گیاه بهبود یافته به آلودگی مجدد با ویروس مشابه است. سنجش کمی دی‌اِن‌اِی ویروس توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی (real-time PCR) کاهش قابل توجه دی‌اِن‌اِی ویروس را در برگ‌های بهبودیافته در مقایسه با برگ‌های دارای علائم نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INFECTION OF SUGAR BEET PLANTS BY BEET SEVERE CURLY TOP VIRUS AND ON RECOVERY OF VIRUS-INFECTED PLANTS

نویسندگان [English]

  • M. H. GHODOUM PARIZIPOUR 1
  • S. A. A. BEHJATNIA 2
  • K. IZADPANAH1 2
چکیده [English]

The effect of various temperatures on the infection of sugar beet plants by Iranian isolate of Beet severe curly top virus (BSCTV-IR) was evaluated. Presence of BSCTV-IR in agroinoculated plants was assayed at 7, 14 and 21 days post-inoculation (dpi) using PCR. Based on the infectivity assay, the optimum temperature for BSCTV-IR infection was 25°C at which the mean period between inoculation and the first virus detection was the shortest and the virus concentration was the highest. No virus was detected in plants incubated at 35°C until 21 dpi. To evaluate the effect of temperature on recovery of BSCTV-IR-infected plants, symptomatic plants were incubated at the aforementioned temperatures. The first new leaf showing recovery phenotype emerged 7 dpi at 35 ºC. This period for plants incubated at 30, 25-30, 25 and 20ºC was 12, 18, 25 and 28 days post-incubation, respectively. Thus, recovery occurred faster as the temperature raised. Re-inoculation of recovered plants with the same virus induced no symptoms in newly emerging leaves, indicating the stability of the phenotype of recovered plants against re-infection by the same virus. Quantitative analysis using real-time PCR showed significant decline in viral DNA in either recovered or new leaves emerged after re-inoculation compared to symptomatic leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Beta vulgaris
  • Geminivirus, Recovery phenotype, Resistance, Temperature