تحریک خاموشی ژن با استفاده از سازه با قابلیت ترانویسی از دو جهت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

قطعه‌ای دی.ان.ای (DNA) ازیک دی.ان.ای مکمل (cDNA) ژنوم کامل ویروس برگ قاشقی سیب زمینی(PLRV)  که بخشی ازژن رپلیکاز ویروس را شامل می‌شود، به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR) تکثیرگردید. قطعه حاصل به حالت سنس(sense)  به درون یک پلاسمید ناقل در محل همسانه‌سازی چند اتصالی (Polylinker cloning  site) آن که ازهر دو طرف به وسیله یک پیش بر احاطه شده است الحاق گردید. بدین ترتیب نسخه‌برداری همزمان سنس و آنتی سنس (Antisense) آر.ان.ای پیک (mRNA) صورت می‌پذیرد. گیاهان توتون و سیب زمینی با استفاده از آگروباکتریوم با سازه مورد نظر تراژن شده و گیاهان کامل باززایی شدند. با آلوده‌سازی مصنوعی گیاهان تراریخته توتون ( مایه‌زنی با شته) و سیب زمینی (با استفاده ازپیوند) مقاومت به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی در آنها ارزیابی شد. 59 درصد از لاین‌های تراریخته توتون که با سازه مورد نظر تراریخت شده بودند عیار کمتری از ویروس را دارا بودند در حالی که لاین‌های تراریخته با سازه‌هایی که تنها حالت سنس یا آنتی سنس ژن مورد نظر را بیان می‌کردند دارای عیار بالاتری بودند. در گیاهچه‌های تراریخته شده سیب زمینی که با پیوند مایه‌زنی شدند هیچ یک از لاین‌ها مقاومتی در برابر ویروس نشان ندادند. با استفاده از یکی از آغازگرها در ترانویسی معکوس، بیان ترادف مورد نظر به صورت سنس و آنتی سنس در لاین‌های تراریخت شده توتون نشان داده شد. این نخستین باری است که چنین ساختاری، قادر به بیان آر.ان.ای پیک از هر دو جهت ژن، آزمایش می‌شود. به نظر می‌رسد که بیان همزمان سنس و آنتی سنس آر.ان.ای پیک از ژن مورد نظر و به دنبال آن تشکیل آر ان ای دو رشته توانسته است خاموشی ژن پس از ترانویسی را القا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INDUCING GENE SILENCING USING A CONSTRUCT CAPABLE OF TRANSCRIPTION FROM BOTH DIRECTIONS*

نویسندگان [English]

  • J. NIKAN 1
  • K D MCGEACHY 2
  • H BARKER 2
چکیده [English]

A DNA fragment of a Potato leaf roll virus full-length cDNA (part of the virus replicase gene) was amplified by PCR. The resulting fragment was inserted as a sense fragment into a vector flanked by a promoter at both sides. Tobacco and potato plants were transformed with this construct. The resulting transgenic plants were tested for resistance to PLRV. Fifty-nine percent of the transgenic tobacco lines showed lower titer of PLRV. It was also shown that the resistant transgenic tobacco lines express both sense and antisense mRNAs of the transgene. Using graft-inoculation method, no PLRV resistant transgenic potato line was identified. This is the first report of testing a single construct capable of expressing mRNA from both directions. It seems that the simultaneous expression of sense and antisense mRNA followed by hybridization and dsRNA formation have triggered post transcriptional gene silencing in transgenic tobacco lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous expression
  • Sense
  • Antisense
  • Gene silencing
  • Transcription