تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

استان گیلان یکی از معدود رویشگاههای طبیعی درختان شاه‌بلوط در ایران است و حفظ این ذخیره ژنتیکی، دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. روی درختان شاه‌بلوط مناطق جنگلی شفت، رضوانشهر و لاهیجان (استان گیلان)، خشکیدگی شاخه و زوال درختان شاه‌بلوط مشاهده شد. پس از نمونه برداری‌های متعدد و انجام بررسی‌های مورفولوژیک و بیماری‌زایی، گونه  Cryphonectria parasitica به عنوان عامل بیماری سوختگی درختان شاه‌بلوط، شناسایی گردید. از میان 120 جدایه به دست آمده، 15 جدایه از قارچ C. parasitica، که نشانه‌هایی از احتمال آلودگی به ویروس‌های قارچی در برخی از آنها دیده می‌شد، از لحاظ خصوصیات پرگنه، تولید آنزیم لاکاز، توانایی پوساندن میوه سیب، بیماری‌زایی روی سرشاخه‌های بریده و پاجوش‌های طبیعی، مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند. جدایه‌های مورد بررسی از نظر خصوصیات فوق تفاوتهایی را با هم نشان دادند. میزان رشد خطی پرگنه در جدایه‌های مختلف روی محیط PDAmt در دمای C º 25 و تاریکی پس از 7 روز30-87 میلی‌متر بود. رنگ پرگنه روی محیط PDAmt از زرد مایل به نارنجی، نارنجی مایل به قهوه‌ای تا سفید متفاوت بود. میزان تولید آنزیم لاکاز و واکنش جدایه‌های مختلف در دمای C º 22 و تاریکی پس از 7 روز روی محیط TAM متفاوت بود. آزمون‌های قدرت بیماری‌زایی جدایه‌ها روی میوه سیب، سرشاخه‌های بریده و پاجوش‌های شاه‌بلوط در شرایط آزمایشگاه و طبیعت تفاوتهای معنی‌داری برای برخی جدایه‌ها نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از بررسی‌های مورفولوژیکی و آزمون‌های بیماری‌زایی، سه جدایه در زمره‌ی جدایه‌های کم‌آزار (هیپوویرولانت) قرار گرفتند. این اولین گزارش از احتمال وجود جدایه‌های کم‌آزار این قارچ از ایران است که می‌توانند به منظور مهار بیولوژیک برای این بیماری در استان گیلان مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE MORPHOLOGICAL AND VIRULENCE VARIABILITY OF CRYPHONECTRIA PARASITICA CAUSAL AGENT OF CHESTNUT BLIGHT IN GUILAN PROVINCE, IRAN IRAN

نویسندگان [English]

  • E. GHEZI 1
  • S.A. KHODAPARAST 2
  • M. NIKNEJAD KAZEMPOOR 1
چکیده [English]

 
To study morphological and virulence variability of Cryphonectria parasitica isolates in Guilan province, the only region with important chestnut (Castanea sativa) stands in Iran, several collections were made from chestnut stands located in Shaft, Resvanshahr and Lahijan regions during 2006-2007. One hundred twenty single spored isolates were obtained. After primary evaluation based on colony morphology and growth rate 15 isolates, which some of them were resemble to hypovirulent isolate, were selected for more studies. These isolates were investigated for colony morphology, laccase activity, apple fruit rot, pathogenecity on cut stems and natural sprouts in forest. Isolates showed differences for some characteristics. Growth rate was 30-87 mm after 7 days on PDAmt at 25 C˚ in different isolates. Colony color ranged from yellowish orange to brownish orange to white. Laccase activity on Tannic Acid Malt Agar media at 22 C˚ and dark condition was different. Virulance of isolates on apple fruit, cut stems and natural sprouts showed significant differences. According to these results three isolates were determined as hypovirulent races. This is the first record of probable occurrence of hypovirulent isolates of Cryphonectria parasitica in Iran. These isolates would be good candidate for biological control of the disease in this region.