نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استان‏های جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در بررسی نماتدهای انگل گیاهی جمع‏آوری شده از مزارع، باغ‏ها، چمن‏زارها و علف‏زارهای عمدتاً هفت استان جنوبی ایران شامل فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و بوشهر، در مجموع 13 گونه از نماتدهای زیرخانواده Telotylenchinae و جنس‏های Bitylenchus، Neodolichorhynchus، Paratrophurus، Trophurus و Tylenchorhynchus مورد شناسایی قرار گرفت که سه گونه N. phaseoli، Trophurus impar و Tylenchorhynchus qasimii برای اولین بار از ایران گزارش می‏شوند. توصیف کامل، داده‏های ریخت‏سنجی و تصاویر ترسیم شده این گونه‏ها به همراه سه گونه گزارش شده قبلی که کامل شرح داده نشده‏اند، ارائه گردیده است. همچنین گونه Tylenchorhynchus variannus به عنوان مترادف T. clarus اعلام می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plant-parasitic nematodes of the subfamily Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) from southern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • R. Ghaderi 1
  • A. Karegar 2
چکیده [English]

Among plant-parasitic nematodes collected from fields, orchards, meadows and grasslands of the primarily seven southern provinces of the country viz. Fars, Sistan and Baluchistan, Hormozgan, Khuzestan, Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad, Kerman and Bushehr; 13 species of the subfamily Telotylenchinae of the genera Bitylenchus, Neodolichorhynchus, Paratrophurus, Trophurus and Tylenchorhynchus were identified morphologically. Three species, N. phaseoli, Trophurus impar and Tylenchorhynchus qasimii, are new records for Iranian nematofauna. Description, morphometric data and line drawings provided for the above three species, as well as three other poorly known telotylenchids in Iran. Furthermore, Tylenchorhynchus variannus considered as a junior synonym of T. clarus here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nematofauna
  • Morphology
  • morphometrics
  • Bitylenchus
  • Neodolichorhynchus
  • Trophurus
  • Tylenchorhynchus