قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استاد پژوهش

3 مربی پژوهشی

چکیده

بلوط ایرانی مهم‌ترین درخت جنگلی پهنه رویشی زاگرس است. طی خشک‌سالی‌های اخیر عارضه زوال و خشکیدگی درختان بلوط به طور وسیع در مناطقی از استان چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه شهرستان لردگان، مشاهده شد. وقوع و شدت بیماری درشیب‌های جنوبی مشهود است و بندرت درشیب‌های شمالی دیده می‌شود. علائم بیماری به‌صورت خزان زودرس درختان، تغییر رنگ آوندی در شاخه‌های باریک ، خشکیدگی سرشاخه‌ها، تغییر رنگ پوست تنه اصلی و شاخه‌ها، ترک‌خوردگی و جدا شدن پوست از تنه، مشاهده اندام‌های قارچ به‌صورت پودر سیاه و زیتونی‌رنگ در زیرپوست و مرگ درختان است. میزان و شدت بیماری درشیب‌های جنوبی تا بیش از 70% مشاهده می‌شود. در سال 1397 نمونه‌هایی از پوست، تنه اصلی و سرشاخه درختان با علائم بیماری (16 نمونه) و تعدادی نمونه (7 نمونه) از درختان ظاهراً سالم (در شیب شمالی) در شهرستان لردگان جمع‌آوری شد و به روش‌های استاندارد جداسازی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی نسبت به جداسازی قارچ‌های همراه با نمونه‌ها روی محیط کشت مالت آگار و سیب زمینی-دکستروز-آگار اقدام شد. جدایه های قارچ پس از رشد خالص‌سازی شدند و برای تشخیص به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ارسال گردید. نتایج شناسایی نشان داد که جدایه‌هایی از Biscogniauxia mediterranea، Paecilomyces cf variotii و Paraconiothyrium sp به‌عنوان قارچ‌های همراه با پوسیدگی زغالی و زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری هستند. از 16 نمونه با علائم توصیفی از 9 نمونه Paraconiothyrium sp، از 5 نمونه B. mediterranea و از 4 نمونه Paecilomyces cf variotii جدا شد. از نمونه‌های بدون علائم نیز از 2 نمونه Paraconiothyrium sp و یک نمونه B. mediterranea جدا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fungi associated with associated with declined oak trees in in Chaharmahal va Bakhtiary province

نویسندگان [English]

  • Naser Amanifar 1
  • Rasoul Zare 2
  • Alireza Javadi 3
1 Researcher
2 Researcher
3 Researcher
چکیده [English]

Persian oak (Quercus branti Lindl) is the most important forest tree of the Zagros mountains. During the recent drought conditions, the oak decline has widely been observed in the areas of Chaharmahal and Bakhtiari Province, especially the town Lordegan. Symptoms include early fall coloration, early leaf drop, vascular discoloration in the twigs (Fig. A-1), drying of the branches, discoloration of the main trunk and branches, cracks and splitting of the trunk, the presence fungal organs as black and olive powdery under the bark (Fig. B-1) and death of the trees. While up to 70% of the trees may suffer from the disease on south-facing slopes (Fig. D-1), north-facing slopes are normally unaffected(Fig. C-1). In 2018, samples of bark, main trunk, and a branch of trees with symptoms (16 specimens) and some specimens (7 specimens) of apparently healthy trees were collected in Lordegan town and isolated by standard methods of isolation of pathogenic fungi on malt agar and potato-dextrose-agar media. The fungal isolates were purified after growth and sent to Botany Research Department of Iranian Research Institute of Plant Protection for identification. Identification results showed that isolates of Biscogniauxia Mediterranea, Paecilomyces cf variotii and Paraconiothyrium sp. are fungi associated with charcoal rot and oak decay in Chaharmahal va Bakhtiari province. From 16 samples with described symptoms, 9 samples of Paraconiothyrium sp, 5 samples of B. mediterranea and 4 samples of Paecilomyces cf variotii were isolated. Two samples of asymptomatic samples were also isolated Paraconiothyrium sp and B. mediterranea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charcoal disease
  • oak
  • decline
Alidadi, A., M. Javan-Nikkhah,  M. Kowsari, S. Karami and M. Ebrahimi Rastaghi. 2018.  Some species of fungi associated with declined Persian oak trees in Ilam province with emphasis on new records to mycobiota of Iran. Rostaniha 19(2): 75-91.
Mirabolfathy, M. 2013. Outbreak of charcoal disease on Quercus spp. and Zelkova carpinifolia trees in forests of Zagros and Alborz mountains in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 49: 77–79.
Hajizadeh, A., Amini, J. & Abdollahzadeh, J. 2015. New records of endophytic fungi isolated from oak trees in Kurdistan province (Iran). Rostaniha 16: 109–122.