اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری فیلودی لوبیا چشم بلبلی در شهرستان باوی استان خوزستان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز آموزش عالی اقلید.

چکیده

فیتوپلاسماها گروه مهمی از بیمارگرهای گیاهی محدود به آوندهای آبکش هستند که در سلسله­ی پروکاریوت­ها و رده­ی مالیکیوت­ها طبقه­بندی می­شوند و همه ساله خسارت­های قابل توجهی را به کشت­های زراعی، سبزی، صیفی، زینتی و درختستان­ها وارد می­کنند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report on the association of a phytoplasma with cowpea phyllody disease in Bavi county, Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • M. H. Ghodoum Parizipour 1
  • A. Gh. Shahriari 2
چکیده [English]

Phytolasmas are important phloem-restricted plant pathogens which are classified into prokaryotes kingdom and mollicutes class and annually cause considerable loss to crops, ornamentals and trees 

Bertaccini A., Duduk B., Paltrinieri S. and Contaldo N. 2014. Phytoplasmas and phytoplasma diseases: a severe threat to agriculture. American Journal of Plant Science 5:1763-1788.
Deng S. and Hiruki C. 1991. Amplification of 16S rRNA genes from culturable and non-culturable mollicutes. Journal of Microbiological Methods 14: 53–61.
(Gharouni Kardani S. and Jamshidi A. 2018. Etiology and transmission of phytoplasma associated with cowpea phyllody in West Azarbaijan province. Journal of Plant Protection 32(2): 185-193 (in Persian).)
Gundersen D. E. and Lee I. M. 1996. Ultrasensitive detection of phytoplasmas by nested-PCR assays using two universal primer sets. Phytopathologia Mediterranea 35:144–151.