اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیئت علمی

3 دانشجو

چکیده

نیشکر (Saccharum officinarum L.) یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در ایران است. طی بازدیدهای سال 1396، نشانه های بیماری برگ سفید نیشکر در مزارع هفت تپه خوزستان مشاهده شد. در آزمون پی سی آر دو مرحله ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7 و R16F2n/R16R2 (Lee et al. 1998) قطعات مورد انتظار به ترتیب با اندازه های تقریبی 8/1 و 2/1 کیلوجفت باز فقط در نمونه های گیاهان دارای نشانه های بیماری تکثیر شد. محصول های پی سی آر مرحله دوم نمونه های دارای نشانه های برگ سفیدی همسانه سازی و تعیین توالی شد. توالی های به دست آمده کاملا یکسان بودند و یک نماینده از آنها تحت رس شمار MF356603 در بانک جهانی ترادف ها قرار داده شد. جستجوی بلاست نشان داد که توالی فیتوپلاسمای همراه با بیماری برگ سفید نیشکر هفت تپه 100 درصد با فیتوپلاسمای جاروک جعفری(Petroselinum crispum) (KU501295)، استرینی از زیرگروه D گروه 16SrII (Salehi et al. 2016) شباهت دارد. آنالیز آر اف ال پی مجازی با استفاده از نرم افزار آنلاین iPhyClassifier نشان داد که نقوش آر اف ال پی فیتوپلاسمای برگ سفید نیشکر هفت تپه با ضریب تشابه 1 با الگوی نماینده زیر گروه D گروه 16SrII (Y10097) مشابه بود. آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از نرم افزار مگا 7 نشان داد فیتوپلاسمای برگ سفید نیشکر هفت تپه در گروه 16SrII نزدیک به استرین رفرنس زیرگروه D (Y10097) قرار دارد. بر اساس اطلاعات نگارندگان این اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیر گروه D گروه16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of association of a 16SrII-D phytoplasma with sugarcane white leaf disease in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad salehi 1
  • ُSeyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini 2
  • ٍElham Salehi Abarghuee 3
1 -
2 Plant Protection Research Department
3 student
چکیده [English]

Sugarcane (Saccharum officinarum L.) is an important crop in Iran. During 2016 surveys, sugarcane white leaf (SCWL) disease was observed in sugarcane fields of Haft Tapeh area (Khuzestan province, Iran). The extracted DNAs were tested by nested PCR using the universal primer pair P1/P7 followed by the universal primer pair R16F2n/R16R2 and expected amplicons of ca. 1.8 and 1.2 kbpwere amplified in samples of symptomatic plants but not of symptomless ones. R16F2n/R16R2 amplicons from symptomatic sugarcane plants were cloned and sequenced. The obtained sequences showed 100% identity with each other and a representative of these sequences deposited in GenBank (Accession No. MF356603). BLAST search revealed that Haft Tapeh SCWL (HTSCWL) sequence showed 100% identity with Petroselinum crispum witches'broom phytoplasma strain (KU501295), representative of 16SrII-D subgroup (Salehi et al. 2016). Computer-simulated restriction analysis using iPhyClassifier showed that the RFLP profile of HTSCWL 16S rDNA F2nR2 fragment was identical (similarity coefficient 1.00) to the reference pattern of 16SrII-D subgroup (Y10097). Phylogenetic analysis using Mega 7.0 revealed that HTSCWL phytoplasma clustered with16SrII group phytoplasmas closest to 16SrII-D subgroup reference strain (Y10097). To our knowledge this is the first report of a 16SrII-D phytoplasma associated with SCWL disease in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • PCR
  • Sugarcane diseases
  • Virtual RFLP