کلیدواژه‌ها = بیمارگر
شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium sensu lato عامل لکه برگی و پژمردگی بوته‌های موز در جنوب ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 96-108

10.22034/ijpp.2023.2003442.410

عادل پردل؛ کوثر دهقانی؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خالد میری


شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-140

10.22034/ijpp.2023.1975726.396

شقایق قرهی؛ عادل پردل؛ امیررضا امیرمیجانی؛ هادی درودی؛ محمد ابراهیم فراشیانی


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 311-317

زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان