کلیدواژه‌ها = زوال
قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 56، شماره 3، آذر 1399، صفحه 329-333

10.22034/ijpp.2020.241967

ناصر امانی فر؛ رسول زارع؛ علی رضا جوادی


گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران

دوره 56، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-67

10.22034/ijpp.2020.43620

حمید محمدی؛ محبوبه سهرابی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی