وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بوته‌های برنج دارای علائم پوسیدگی ناحیه طوقه و لکه‌های بزرگٍ قهوه‏ای تیره روی غلاف و ساقه در مزرعه‌ای در مازندران مشاهده گردید. بر اساس مشخصات مورفولوژیک، قارچ رشد یافته در اطراف قطعات کشت داده شده، Bipolaris sorokiniana شناسایی شد. پس از توالی یابی ناحیه ITS از ژن rDNA نسبت به ارزیابی همولوژی آن با توالی‌های موجود در بانک ژن اقدام گردید کهبا هشت استرین sorokinianaB. و Cochliobolus sativus (تلئومورف) با درجه بسیار بالا همولوژی نشان داد. فیلوگرام ترسیم شده نشان داد که در مقایسه با گونه‏های دیگر Bipolaris، Cochliobolus و جنس‏های قارچی خویشاوند آنها، استرین B. sorokiniana جدا شده از مازندران به همراه هفت استرین دیگر B. sorokiniana و یک استرین C. sativus در یک گروه قرار گرفتند. آزمون بیماری‌زایی روی دو رقم برنج و با روش‏های مختلف انجام شد. این اولین گزارش از بیماری‌زایی B. sorokiniana روی گیاه برنج در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OCCURRENCE OF RICE INFECTION BY Bipolaris sorokiniana IN IRAN

نویسندگان [English]

  • S. NAEIMI 1
  • V. KHOSRAVI 2
  • T. TSUKIBOSHI 2
چکیده [English]

Diseased rice plants with foot rot as well as dark brown lesions on sheaths and stems were observed in a paddy field in Mazandaran province, Iran. Single lesions were excised and surface sterilized and then plated on water agar. The arising fungi were purified and refrigerated in agar slants. On the basis of morphological characteristics the fungus was identified as Bipolaris sorokiniana. The ITS sequence of the fungus was submitted to a BLAST search to find most similar sequences in GenBank. The search results showed highest similarity to eight strains of B. sorokiniana and Cochliobolus sativus (teleomorph). For phylogenetic comparison, the sequences of Bipolaris spp., Cochliobolus spp. together with other species belonging to closely related fungal genera were included. The resulted phylogram made with the neighbor-joining method using the program PAUP, showed that the Iranian strain (B54) formed a monophyletic group with seven B. sorokiniana and one C. sativus strain. To prove pathogenicity, several methods were done on two popular rice cultivars. This is the first record of B. sorokiniana on Oryza sativa in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathogenicity
  • Bipolaris sorokiniana
  • Oryza sativa
  • spot blotch
  • Mazandaran province