شناسایی عوامل پوسیدگی داخلی غوزه پنبه در استان‏های تهران، هرمزگان وگلستان*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان

3 استاد بازنشسته پردیس ابوریحان

چکیده

بیماری پوسیدگی داخلی غوزه یکی از بیماری‏های مهم پنبه است .همه ارقام تجاری پنبه به ویژه ارقام بومی، حساس به بیماری می‏باشند. بیماری در پسته، سویا و فلفل گزارش شده است. تغییر شکل وکاهش وزن غوزه، ریزش غنچه، گل و غوزه و ظهور لکه‌قهوه‏ای بر روی الیاف از علایم بیماری در پنبه می‏باشند. به منظور شناسایی عامل بیماری، 178 نمونه غوزه آلوده از استان‌های‌تهران، گلستان و هرمزگان جمع آوری و از آنها 17 جدایه مخمری جدا‌‌سازی و بیماری‏زایی آنها بر روی غوزه پنبه و میوه فلفل دلمه‌ای ارزیابی شد. برای جداسازی عوامل از محیط PDA حاوی عصاره‌مخمر دردمای 30درجه‌ سلسیوس استفاده شد. شناسایی با روش تکثیر بخشی از DNA ریبوزومی به روش واکنش زنجیره‏ای پلیمراز و آغازگر ITS1- ITS4 صورت گرفت. تمام 17 نمونه جداسازی شده درپنبه و میوه فلفل دلمه‌ای بیماری‏زا بودند. گونه Filobasidium magnum برای اولین بار از استان تهران و گونه Meyerozyma guilliermondii برای اولین بار از ایران به عنوان عوامل پوسیدگی داخلی غوزه پنبه گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of internal boll rot of cotton in Tehran, Golestan and Hormozgan provinces*

نویسندگان [English]

  • Morteza Arabsalmani 1
  • Zeynabsadat Tabatabae 2
  • Heshmat Aminian 3
1 -
2 Graduate student of Pardis Aburihan
3 Professor of Aburihan Pardiss
چکیده [English]

Internal boll rot disease is one of the important diseases of cotton. All commercial cotton cultivars, especially the native varietes, are susceptible to the disease. The disease has been reported in pistachio, soybean, and pepper. Changes in the shape and weight of bolls, shedding of buds, flowers and bolls, and the appearance of brown spots on the fibers are symptoms of the disease in cotton. In order to identify the casual agent of the disease, 178 infected boll samples were collected from Tehran, Golestan and Hormozgan provinces, and 17 isolates were obtained from them, and their pathogenicity was evaluated in cotton and bell peppers. Agents were isolated in PDA medium containing yeast extract at a temperature of 30 degrees Celsius. Molecular identification was done by amplification of a part of ribosomal DNA by polymerase chain reaction and ITS1- ITS4 primers. All 17 samples isolated in cotton were pathogenic in Cotton and bell pepper. Two yeast species were identified, Filobasidium magnum was identified for the first time from Tehran province and Meyerozyma guilliermondii is reported for the first time from Iran in the Golestan province .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yeast
  • Meyerozima guilliermondii
  • Fillobasidium magnum
  • Bell pepper