نویسنده = محمد سالاری
گونه (Albuginales, Oomycota) Pustula junggarensis، گزارشی جدید برای زیستگان اُاُمیستی ایران

دوره 58، شماره 4، دی 1402، صفحه 273-280

10.22034/ijpp.2023.1999412.409

محمد رضا میرزایی؛ ناصر رادمان؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-50

10.22034/ijpp.2021.529528.352

محمد رضا میرزایی؛ ناصر پنجه‌که؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1398، صفحه 305-322

10.22034/ijpp.2019.39802

زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری


کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 19-30

ناصر پنجه‌که؛ امیر صابریان؛ همایون افشاری آزاد؛ محمد سالاری