دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، دی 1390 

مقاله کامل پژوهشی

بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

صفحه 147-163

ابراهیم پورجم؛ فرزاد علی رمجی؛ اکبر کارگر بیده؛ آزاده قره‌خانی؛ علی اسکندری


مقاله کامل پژوهشی

وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی

صفحه 188-189

ندا روحانی؛ سید محمد علوی؛ حشمت الله رحیمیان