نویسنده = مسعود شمس‌بخش
تاثیر آماده باش زیستی و شیمیایی بذر بر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 58، شماره 4، دی 1402، صفحه 281-300

10.22034/ijpp.2023.2011943.430

آمنه جوکار؛ مهدی سعادتی؛ ناصر صفائی؛ مسعود شمس بخش


برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا

دوره 56، شماره 3، آذر 1399، صفحه 303-318

10.22034/ijpp.2020.241965

علی زرین جو؛ مهدی سعادتی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 367-373

نیلوفر رجبی؛ شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود شمس‌بخش؛ عبدالباسط عزیزی


طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 115-128

عبدالباسط عزیزی؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 229-239

طیبه کشاورز؛ مسعود شمس بخش؛ کرامت ایزدپناه


بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌*

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 183-194

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه


بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 217-233

ساره بقائی راوری؛ مسعود شمس بخش؛ حشمت ا... رحیمیان؛ ناصر صفائی


بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 235-247

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 199-212

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 85-98

مریم موسیوند؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش