کلیدواژه‌ها = مقاومت
ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه

دوره 56، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 345-358

10.22034/ijpp.2021.116656.303

سینا نوری زاده؛ رضا خاک‌ور؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ محمد مهدی فقیهی


شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر

دوره 55، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-32

10.22034/ijpp.2019.36778

سمیرا بختیاری بستاکی؛ حسین صبوری؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم


نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 65-76

10.22034/ijpp.2018.34177

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی


واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 289-294

حمیده پاسندی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی


نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 523-539

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان


مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 263-267

مسلم میرزانیا؛ مصطفی درویش‌نیا؛ هادی احمدی؛ داریوش گودرزی؛ محمود نصرالهی


بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 311-317

زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 369-384

لیلا آهنگر؛ غلامعلی رنجبر؛ ولی اله بابایی زاد؛ حمید نجفی زرینی؛ عباس بیابانی


ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 229-239

طیبه کشاورز؛ مسعود شمس بخش؛ کرامت ایزدپناه


تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 452-453

محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزدپناه


ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده


القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 209-219

سودابه کاوسی‌پور؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی‌رضا افشاریفر؛ محسن یاسایی‌